İç mekan neden profesyonel olarak tasarlanmalı ?

İç mekan neden profesyonel olarak tasarlanmalı ?

788 323 Tunahan Koca

Günümüzde sürekli yeni meslekler ortaya çıkmaktadır bununla birlikte bazı mesleklerde kendi içinde başka dallara ayrılmaktadır. Bu ayrımlar mesleklerin kendi içinde farklı alanlarda uzmanlaşma ihtiyacından doğmuştur.

Barınma, beslenme, giyinme gibi ihtiyaçlarımızın çoğunu iç mekanlarda karşılarız. Çalışma ortamlarımız da çoğunlukla iç mekanlardır. İnsanlar bir yapının cephesinden ya da peyzajından çok içinde vakit geçirirler. Bu farkındalığa varılmış olması, mimarlığın başka bir dala ayrılıp iç mimarlık mesleğinin doğmasında etkili olmuştur.

İç mimar, yapının içerisine girdikten sonra her türlü yetkiye sahip kişidir. Mekanların; duvarların, tavanların, zeminlerin, aydınlatmaların ve mobilyaların konumlandırılıp tasarlanması gibi birçok detayı kapsayan bir disiplindir.

Bu durumda iç mekanlar neden profesyonel olarak tasarlanmalıdır?

İç mekan tasarımının diğer tasarım dallarından ayıran en önemli nokta insanı merkeze koymasıdır. Yaşamak için üretilir. İç mimarlar bir mekanda en doğru yaşam kurgusunu ve kullanım senaryosunu önermekle yükümlüdür.

İç mimarın bilgi birikimi doğrultusunda mekana yaptığı fiziksel müdahalelerin, mekanı kullanacak kişi üzerinde psikolojik etkileri bulunur. Kullanılacak dokuları ve renkleri, içeri alınacak ışığı, mekandaki doluluk ve boşluk ilişkilerini, doğru kurgulamak kişiyi rahat ettirmek, iyi hissettirmek, yormamak ve mekandan maksimum verimi almasını sağlamak çok önemlidir.

İç mimar, kullanıcıdan alacağı kişisel bilgileri ve istekler doğrultusunda işlevsel, yapısal ve estetik ölçü de en uygun tasarımı ortaya koymak için uzmanlaşmıştır. Kullanıcının kendisi için kurgulayacağından daha tanımlı bir iç mekan ve yapı-işlev bütünlüğü ortaya çıkarır. Bu nedenle iç mekanın profesyonel kişiler tarafında tasarlanması son derece önemlidir.

Leave a Reply